Touch for Health

afb_touch-for-healthTouch for Health werkt vanuit de gedachte dat alle in de gezondheidstriade (psyche, chemie en structuur) genoemde aspecten van het lichaam in balans moeten zijn. Dit is noodzakelijk om een harmonieus leven te kunnen leiden.

Aan dit evenwicht wordt gewerkt door middel van het masseren van bepaalde punten op het lichaam die te maken hebben met het neurolymfatisch systeem, het bloedvatenstelsel en het meridiaanstelsel.

Emotionele blokkades kunnen door spiertesten worden opgespoord en gecorrigeerd. Er wordt dus via spieren contact gemaakt met het onderbewuste of het “zelf”. Het lichaam liegt nooit. Door middel van het weer in beweging brengen van de energie, werk je samen aan de balans tussen lichaam en geest.